2017. március 20., hétfő

Ismerd meg a karaktered 3# - Enneagram

Mióta először hallottam az Enneagramról, foglalkoztatott a gondolat, hogyan tudnám az osztályozási rendszerét beleépíteni az egyik regényötletembe. Aztán Gloria Kempton: Dialogue című könyvét olvasva ráeszméltem, hogy az Enneagramot ennél sokkal többre is lehet használni: karakteralkotásra és a szereplők belső motivációjának megértésére.

Mi az az Enneagram? 
Az enneagram az emberi természet kilenc alapvető személyiségtípusát és ezek kölcsönös összefüggéseit ábrázoló mértani alakzat. Az enneagram a modern pszichológia olyan eredménye, amelynek gyökerei számos különböző ősi hagyomány spirituális bölcsességéig nyúlnak vissza. Maga az enneagram szó görög eredetű: „ennea” – kilenc, „grammosz” – alakzat, vagyis az enneagram kilencszögű alakzat.

A kilenc típus

1. Reformer
A reformer realista, lelkiismeretes, és elvei vannak. Keményen küzd, hogy megfeleljen a maga által támasztott igen magas követelményeknek. Az a vágya, hogy helyesen éljen, tökéletesítse önmagát és másokat, és elkerülje a dühöt.
Pozitív jellemzők: etikus, megbízható, produktív, okos, idealista, tisztességes, őszinte, rendszerető, fegyelmezett
Negatív jellemzők: ítélkező, merev, dogmatikus, mániákus-megszállott, kritikus, túlságosan komoly, kontrollálásra hajlamos, aggódó, féltékeny
A párbeszédben az Egyes nem fél kiállni amellett, amit helyesnek gondol. Sosem szemérmes vagy félénk, szereti a konfrontációt, és kijavít másokat, ha szerinte hibáznak. A mondandója mindig mély meggyőződésből fakad, és igyekszik elérni, hogy a környezete egyetértsen vele.

2. Segítő
A segítő melegszívű, aggódó, gondoskodó, és megérzi, hogy másoknak mire van szüksége. Az a vágy vezérli, hogy szeressék, és megbecsüljék, kifejezze pozitív érzéseit mások felé, és elkerülje, hogy úgy tűnjön, mint aki szükséget szenved. A társadalmi hagyományok inkább a nőkben erősítik a Kettes tulajdonságokat, mint a férfiakban.
Pozitív jellemzők: szeretetteljes, gondoskodó, alkalmazkodó, éleselméjű, bőkezű, lelkes, empatikus
Negatív jellemzők: mártírkodó, nem egyenes, manipuláló, birtokló, hisztérikus, túl engedékeny, tüntető
A párbeszédben a Kettes gyakran csábító, mindent bevet, hogy magához kösse a másikat. Ez lehet szex, pénz, javak, tanács stb. Nagy a szeretetéhsége és a vágya a figyelemre, a célja eléréséért pedig bármit hajlandó megadni. Amikor beszél, akár tudatosan akár nem, de mindig az adok-kapok rejtőzik a háttérben.

3. Eredményes
Az eredményes energikus, optimista, magabiztos és célorientált. Az a vágy vezérli, hogy produktív legyen, sikert érjen el, és elkerülje a kudarcot.
Pozitív jellemzők: optimista, magabiztos, iparkodó, hatékony, önálló, energikus, gyakorlatias
Negatív jellemzők: csaló, önimádó, elbizakodott, hiú, felszínes, bosszúálló,
versenymániás
A párbeszédben mindig a Hármas érvei győznek, mert nem engedheti meg magának, hogy veszítsen, vagy butának tűnjön. Csoportos beszélgetések során emberről emberre jár, információt cserél, kiépíti a hálózatát, és mindent megtesz, hogy jó színben tüntesse fel magát.

4. Individualista
Az individualista nagyon érzékeny, jószívű és kifinomult. Az a vágy vezérli, hogy tisztában legyen az érzéseivel, megértsék őt, megtalálja az élet értelmét, és elkerülje, hogy átlagosnak tűnjön.
Pozitív jellemzők: jószívű, együttérző, önelemző, kifejező, kreatív, intuitív, támogató, kifinomult
Negatív jellemzők: depresszióra hajlamos, zavart, bűntudatos, moralista, visszahúzódó, akaratos, szeszélyes, csak önmagával foglalkozik
A párbeszédben a Négyesek általában tele vannak kreatív ötletekkel, és pozitívan vélekednek másokról, de ők az elsők, akik a legkisebb apróságon is könnyekben törnek ki, és nem értik, mások miért nem látják az elefántot a bolhában. Mérgükben olyan dolgokat mondanak, amit később megbánnák, vagy azelőtt elkezdenek félni, hogy bármi ijesztő dolog történne.

5. Megfigyelő
A megfigyelő befelé forduló, szeret egyedül lenni, kíváncsi, elemző, éleselméjű és nagy a tudásszomja. Az a vágy vezérli, hogy mindent tudjon és értsen, önellátó legyen, és elkerülje, hogy butának tűnjön.
Pozitív jellemzők: elemző, kitartó, állhatatos, érzékeny, okos, objektív, jó megfigyelő, elégedett
Negatív jellemzők: intellektuálisan arrogáns, fukar, konok, akaratos, kritikus, távolságtartó, nem elég határozott, negatív
A párbeszédben az Ötös a háttérbe húzódik, megfigyel, elemez, átgondolja a dolgokat, mielőtt bármit is hozzászólna a témához. Használd a többi karaktered, hogy kihúzza az Ötöst a csigaházából. Ha úgy látja, a többieket tényleg érdekli a mondandója, szívesen megnyílik, és utána alig lehet lelőni.

6. Lojális
A lojális megbízható és becsületes, ragaszkodik és hű a családjához, barátaihoz, közösséghez és az ügyeihez. A biztonság igénye motiválja. A fóbiás Hatos látszólag félénk, és biztatást vár. A kontrafóbiás Hatos viszont szembeszáll a félelmével. Mindkét vonás jelen lehet ugyanabban a személyben.
Pozitív jellemzők: hűséges, szeretetreméltó, gondoskodó, melegszívű, együttérző, szellemes, gyakorlatias, segítőkész, megbízható
Negatív jellemzők: hiperéber, irányító, kiszámíthatatlan, ítélkező, paranoid, védekező, merev, hideg, kishitű, mogorva, ingerlékeny
Egy Hatos bármit is mondjon, azt félelem vagy szkepticizmus vezérli, különösen ha bizonytalanul érzi magát. Mivel a Hatos félelmei kifogyhatatlanok, érdekes lehet egy ilyen karakterrel dolgozni, ahogy mindent és mindenkit megkérdőjelez, és folyton a hátsó szándékot keresi mások viselkedésében.

7. Rajongó
A rajongó energikus, vidám, optimista, és meg akarja osztani magát a világgal. Az a vágy vezérli, hogy boldog legyen, élvezetessé tegye a dolgokat, megossza magát a világgal, és elkerülje a szenvedést és a fájdalmat.
Pozitív jellemzők: szereti a tréfát, spontán, fantáziadús, produktív, lelkes, gyors, magabiztos, elbűvölő, kíváncsi
Negatív jellemzők: önimádó, lobbanékony, szétszórt, engedetlen, fegyelmezetlen, birtokló, mániákus, önpusztító, nyugtalan
A párbeszédben a Hetes mindig törekszik a pozitív gondolkodásra. Nem szereti a negatív dolgokat, ezért úgy tesz, mintha nem léteznének nehézségek sem a saját sem más életében. Kalandokba, élvhajhászásba menekül, és szeret a különleges élményeiről mesélni.

8. Kihívó
A kihívó egyenes, magabiztos és védelmező. Az a vágy vezérli, hogy önálló és erős legyen, befolyással legyen a világra, és elkerülje, hogy gyengének és esendőnek tűnjön.
Pozitív jellemzők: egyenes, vezető, hűséges, energikus, realista, védelmező, van önbizalma
Negatív jellemzők: kontrolláló, engedetlen, érzéketlen, zsarnokoskodó, egocentrikus, szkeptikus, agresszív
A párbeszédben a Nyolcas mindig agresszíven közelít. Teljes mértékben tisztában van azzal, hogy mikor és mit akar. Figyelni kell rá, nehogy elnyomja a többi karaktert.

9. Béketeremtő
A béketeremtő befogadó, jó természetű és támogató. Az a vágy vezérli, hogy béke legyen körülötte, egységben legyen másokkal és a környező világgal, és elkerülje a konfliktust.
Pozitív jellemzők: kellemes, békés, nagylelkű, türelmes, fogékony, diplomatikus, nyitott, empatikus
Negatív jellemzők: szétszórt, feledékeny, konok, megszállott, fásult, passzív-agresszív, ítélkező, határozatlan, mulya
A párbeszédben a Kilences általában halk szavú, és igyekszik a hallgatóság kedvére tenni, még ha az nem is egyezik a saját nézeteivel. Mindenáron el akarja kerülni a konfliktust, ezért krízishelyzetben igyekszik mindenkit megnyugtatni.


Hova tartozom?
Akinek felkeltette a téma az érdeklődését, az interneten rengeteg tesztet talál, amivel felfedezheti, melyik csoportba tartozik. Én a QUEST nevezetű gyors enneagram-tipizáló tesztet mutatom be. A két csoportból kell 1-1 a leginkább magunkénak érzett kategóriát kiválasztani (akkor is, ha nem értünk egyet 100%-ig az állításokkal), majd megnézni a kiértékelést.

Teszt
I. csoport
A. Mindig meglehetősen független és asszertív voltam: úgy érzem, az életben akkor mennek a legjobban a dolgok, ha bátran szembenézünk velük. Magam tűzöm ki a céljaimat, fontosnak érzem őket, és arra törekszem, hogy megvalósuljanak. Nem szeretek tétlenül ülni – eredményekre vágyom, azt akarom, hogy amit teszek, annak hatása legyen. Nem keresem feltétlenül a konfliktust, de nem hagyom, hogy mások félrelökjenek. Többnyire tudom, mit akarok, és aszerint cselekszem. Nagyon tudok dolgozni. és kemény játékos vagyok.
B. Mindig csendes voltam, az egyedülléthez vagyok hozzászokva. Társaságban általában nem hívom fel magamra a figyelmet, és szokatlannak érzem, hogy erőteljesen érvényesítsem önmagamat. Kényelmetlennek találom, ha kezdeményeznem vagy irányítanom kell, és nem él bennem olyan erős versenyszellem, mint másokban. Sokan valószínűleg álmodozónak tartanak – az életemben adódó izgalmak jelentős része a képzeletemben zajlik. Úgy is nagyon elégedett tudok lenni, ha nem tevékenykedem állandóan.
C. Mindig rendkívül felelősségteljes és elkötelezett voltam. Nagyon rosszul érzem magam, ha nem teszek eleget a kötelezettségeimnek, és nem nyújtom azt, amit elvárnak tőlem. Azt akarom, hogy az emberek tudják: számíthatnak rám, és azt fogom tenni, ami szerintem a legjobb nekik. Gyakran hoztam már nagy áldozatokat másokért – bár ők nem mindig tudnak erről. Sokszor el is hanyagolom magam: először elvégzem mindazt a munkát, amit el kell végeznem, aztán – ha maradt még időm – pihenek (és ilyenkor teszem végre azt, amit igazán tenni szeretek).
II. csoport
X. Olyan ember vagyok, aki többnyire pozitív módon szemléli a világot, és úgy érzi, hogy a dolgok általában jóra szoktak fordulni. Szinte mindig találok valamit, amiért lelkesedni lehet, és sok mindent, amivel elfoglalhatom magam. Szeretek együtt lenni másokkal, és segíteni nekik abban, hogy boldogok legyenek – szívesen osztom meg velük saját jó közérzetemet. (Nem mindig érzem olyan nagyszerűen magam, de ezt megpróbálom nem mutatni.) A pozitív életszemléletnek azonban néha az a velejárója, hogy túl sokáig halogatom a saját problémáim megoldását.
Y. Olyan ember vagyok, akiben erős érzelmeket keltenek a dolgok – a legtöbb ember látja rajtam, ha valami bánt. Tudok tartózkodó lenni másokkal, de érzékenyebb vagyok, mint amennyire mutatom. Tudni karom, hányadán állok másokkal, kire és mire számíthatok – az emberek többsége számára elég nyilvánvaló, hogy mit gondolok róluk. Ha valami felzaklat, azt akarom, hogy mások is reagáljanak, és őket is felkavarja ugyanaz. Ismerem a szabályokat, de nem akarom, hogy mások mondják meg nekem, mit tegyek. Én akarok dönteni.
Z. Általában hidegvérű és logikus vagyok – nemigen tudok mit kezdeni az érzelmekkel. Hatékony vagyok – talán perfekcionista is –, és inkább egyedül szeretek dolgozni. Ha gondjaim vagy személyes ellentéteim támadnak, az érzelmeimet igyekszem nem bevonni a helyzetbe. Egyesek szerint túlzottan nyugodt és szenvtelen vagyok, de én nem akarom, hogy az érzelmi reakcióim elvonják a figyelmemet a számomra igazán fontos dolgokról. Általában akkor sem mutatok különösebb reakciót, ha mások az „elevenemre tapintanak”.

Értékelés
Kód
Típus
Típus neve
AX
7
Rajongó
AZ
8
Kihívó
AZ
3
Eredményes
BX
9
Béketeremtő
BY
4
Individualista
BZ
5
Megfigyelő
CX
2
Segítőkész
CY
6
Lojális
CZ
1
Reformer

Az Enneagram alkalmazása
A cselekmény-orientált történetben már a tervezésnél érdemes lehet behatárolnod, hogy milyen viselkedésformákra lesz szükséged, és ez alapján melyik kategóriákat fogják erősíteni a szereplőid. A karakterközpontú történetekben viszont érdemesebb várnod, amíg magától kibontakozik a szereplőd, és csak a mélyebb ismeretség után határozd meg a hovatartozását.

Forrás:
– Don Richard Riso és Russ Hudson – Az Enneagram Bölcsessége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése